Sta-Bo XXL

Komplexní řešení ve stavebnictví

+420 776 299 127      info@stabogroup.cz

Interiéry

Jídelna Kovolit a.s.

Renovace prostor jídelny strojního podniku Kovolit a.s. Provedení nových rozvodů zdravotně technické instalace (ZTI), včetně páteřních rozvodů, instalce nerezového zařízení kuchyně, obklady, dlažby, podstropní protihlukové kazety, vstupní dveře a další. Celá přestavba trvala méně než 1 měsíc od předání po předání.

Termín dokončení: září 2016

Zemní práce
Sádrokartony
Základy
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Klempířské konstrukce
Vodorovné konstrukce
Tesařské konstrukce
Střešní konstrukce
Vodoinstalace
Vnější omítky a obklady
Kanalizace
Vnitřní omítky a obklady
Vytápění a plyn
Podlahy a dlažby
Elektroinstalace
Výplně otvorů
Zařizovací předměty