Sta-Bo XXL

Komplexní řešení ve stavebnictví

+420 776 299 127      info@stabogroup.cz

O firmě

Sta-Bo XXL, spol. s r.o. je stavební firma střední velikosti, která byla založena roku 2012. Za uplynulé 4 roky se společnosti podařilo vybudovat si komplexní síť dodavatelů a vytvořit tím ekonomicky stabilní systém pro zajištění stavební činnosti na poli realizace staveb. Ve vedení společnosti je ve vzájemné harmonii mnohaletá zkušenost majitele firmy, s entuziazmem a aktivním přístupem mladých techniků, kteří se podílí na vedení jednotlivých zakázek.

Společnost byla založena jako reakce na upadající úroveň českého stavebnictví, především pak morální stránky, a snaží se o vytvoření společnosti postavené na práci vlastních zaměstnanců, vlastních zkušeností a odpovědnosti. Společnosti se za působení na převážně brněnském stavebním trhu podařilo vybudovat stavební firmu, která vytváří 15 stálých pracovních pozic pro své zaměstnance a dalších třicet pro externí spolupracovníky. Pro každou zakázku se snažíme nacházet optimální řešení založené na vzájemné spolupráci s odborníky, řemeslníky a optimalizovat výstavbu v rovině časově a finanční.

S výhodou využíváme střední velikosti naší firmy: máme dostatek kvalitních zaměstnanců a zkušených odborníků, takže dokážeme úspěšně realizovat vše od drobných stavebních úprav až po velké administrativní budovy. Nejsme však natolik velcí, abychom museli živit rozsáhlé administrativní zázemí či oddělení obchodníků. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout komplexní služby, avšak stále za přijatelnou cenu.

Ing. Karel Bořecký, prokurista

Na jaře roku 2017 jsme začali rozšiřovat naše zájmy i o budování vlastních projektů, a proto jsme založili novou, více než partnerskou, společnost Sta-Bo Group spol. s r.o. V současnosti pro Vás s kolegy připravujeme výstavbu vlastních zděných rodinných domů, komplexní dodávky dřevodomů v různých variantách a další zajímavé projekty.