Sta-Bo XXL

Komplexní řešení ve stavebnictví

+420 776 299 127      info@stabogroup.cz

Stavby pro průmysl

Skladovací haly PFM Flexi

Přístavba 2 skladovacích hal v areálu bývalé Lachemy, které slouží pro skladování lékařského materiálu a vybavení. První hala je montovaná s železobetonovými prefabrikovanými prvky. Druhá je tvořena monolitickými sloupy do ztraceného bednění a výplní z keramických tvárnic. Součástí stavby jsou také sociální zázemí a kancelářské prostory.

Termín dokončení: červenec 2015

Zemní práce
Sádrokartony
Základy
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Klempířské konstrukce
Vodorovné konstrukce
Tesařské konstrukce
Střešní konstrukce
Vodoinstalace
Vnější omítky a obklady
Kanalizace
Vnitřní omítky a obklady
Vytápění a plyn
Podlahy a dlažby
Elektroinstalace
Výplně otvorů
Zařizovací předměty