Sta-Bo XXL

Komplexní řešení ve stavebnictví

+420 776 299 127      info@stabogroup.cz

Interiéry

Snoezelen místnost

Pro Dotyk II, o.p.s. jsme provedli přestavbu kancelářského prostoru na místnost Snoezelen. Snoezelen je koncept, který využívá technického vybavení k multismyslové stimulaci člověka. Využívá se při léčení psychických nemocí, emociálních potižích nebo k relaxaci organismu. Podstatou je soustředění se na ruzné smysly a jejich stimulaci prostředím.

Termín dokončení: září 2016

Zemní práce
Sádrokartony
Základy
Zámečnické konstrukce
Svislé konstrukce
Klempířské konstrukce
Vodorovné konstrukce
Tesařské konstrukce
Střešní konstrukce
Vodoinstalace
Vnější omítky a obklady
Kanalizace
Vnitřní omítky a obklady
Vytápění a plyn
Podlahy a dlažby
Elektroinstalace
Výplně otvorů
Zařizovací předměty